การบริการ/การรับประกัน

บริการปรับจาน ย้ายจาน ติดตั้งแก้ไขงานระบบ จานดาวเทียม
- ปรับจาน ย้ายจาน ราคาโทรสอบถาม

- งานตรวจเช็คเริ่มต้นที่500บาท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะทาง
 - ไม่รวมอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการแก้ไข

การรับประกันสินค้า จานดาวเทียม

- งานติดตั้งประกัน1ปี
- อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ,หัวรับสัญญาณ รับประกันตามเงื่อนไข โรงงาน1ปี
- เครื่องเสียภายระยะเวลาในประกัน เปลี่ยนตัวใหม่ หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน

บริการหลังการขาย
- บริการตรวจเช็คฟรี (ไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลารับประกัน)
- ปัญหาเร่งด่วนได้รับการซ่อมภายใน1วัน
- สินค้าหมดประกันยังคงได้รับบริการตามปรกติ อะไหล่เสีย ราคาพิเศษ

กรณีหมดประกัน
- สินค้าแตกชำรุด มีการแก้ไขดัดแปลง สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด
- น้ำเข้า หนูกัด ใช้งานผิดประเภท หรือภัยธรรมชาติ
- ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆหรือพ่วงเอง โดยมิแจ้งให้ทางร้านทราบ
 

**เครื่องมือ มาตรฐาน ทันสมัย ของช่างดาวเทียมมืออาชีพ**
            

เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม     เครื่องวัดสัญญาณ MATV ตรวจเช็คความแรงสัญญาณเคเบิ้ลทีวี