ห้องส่งระบบดิจิตอล 52ช่องระบบ ดิจิตอลทีวี + ดาวเทียม

สำหรับ หอพัก รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ช่องไทยและต่างประเทศรวมกว่า 40ช่อง
digi


digi

digi

digi

digi

ช่องรายการทีวีดิจิตอล


digi